Peuterspeelzaal “Ut Rengel(p)ötje”
De in het schoolgebouw aanwezige peuterspeelzaal "Ut Rengel(p)ötje" kan tussen het tweede en vierde jaar bezocht worden. Deze leeftijdsperiode is volgens de nieuwste inzichten van groot belang voor de verdere ontwikkeling. Door een kind uitdagingen te bieden die het in de thuissituatie vaak niet heeft en die gericht zijn op het stimuleren van een natuurlijk ontwikkelings- proces, vindt er een doorgaande lijn plaats naar de basisschool. Het spelen met leeftijdsgenootjes, taalontwikkeling en creatief bezig zijn vormt hiervoor de basis. Het spel moet een ontdekkingstocht zijn voor de peuters en de leidsters die hen daarbij begeleiden.

Er is een inhoudelijke samenwerking tussen peuterspeelzaal 't Rengelpötje en basisschool Petrus Canisius. Dit is vastgelegd in een samenwerkingsconvenant Kindcentrum. De peuterspeelzaal onderschrijft de visie en missie van bs. Petrus Canisius en werkt intensief samen met de school vanuit dezelfde didactische en pedagogische grondhouding. De thema's worden samen met de groepsleerkrachten van de groepen 1/2 en T1/T2 vormgegeven.

Peuterspeelzaal "Ut Rengel(p)ötje" is een VVE-peuterspeelzaal die onder het bestuur valt van Spelenderwijs/MIK/PIW. De peuterspeelzaal is iedere ochtend geopend.

Voor meer informatie en aanmelding:
(046) 443 2212 (bereikbaar tussen 8.30 - 12.30)
Pedagogisch medewerkers: Angelique Bongers - Willeke von den Hoff

BSO “De Vrijbuiters”
Op Kerkweg 64 is de Buitenschoolse Opvang "De Vrijbuiters" gevestigd. BSO De Vrijbuiters is een kleine BSO die voor kinderen van vier tot dertien jaar na school en in de vakanties talloze leuke activiteiten organiseert. We stimuleren kinderen op alle ontwikkelingsgebieden, motorisch, emotioneel, creatief en intellectueel.

Die diversiteit zie je ook terug in de inrichting van de BSO. Verschillende activiteiten hebben daar een eigen plekje. Zo hebben we bijvoorbeeld een heerlijke speelzolder. Met een interessant activiteitenprogramma dagen pedagogisch medewerkers kinderen uit om nieuwe dingen te ontdekken, maar ze laten hen vrij in hun keuze. Buitenschoolse opvang is tenslotte vrije tijd. Bij BSO De Vrijbuiters gaan we iedere dag naar buiten. Gewoon lekker spelen of wandelen.

Contact en informatie
De Vrijbuiters
Kerkweg 64
6155 KN Puth
Telefoon 046-7600711
LRKP-nummer: 975911004

Zowel de peuterspeelzaal als de BSO maken onderdeel uit van MIK/PIW. MIKPIW2

 


33a