Op onze basisschool ontmoeten kinderen uit de hele wereld elkaar dagelijks. De kinderen uit onze reguliere groepen en de kinderen uit de taalvoorziening (waar kinderen de Nederlandse Taal komen leren) spelen veel met elkaar samen. Waar dat kan werken we groepsdoorbrekend waardoor we elkaar ontmoeten en veel van elkaar kunnen leren.

Met ingang van schooljaar 2022-2023 gaan onze reguliere groepen 1 t/m 8 werken met twee samenwerkende groepen 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8.

Werken in clusters geeft veel mogelijkheden voor samenwerking tussen leerkrachten, om zo in gezamenlijke verantwoordelijkheid het beste voor de kinderen te kunnen betekenen. Door extra ondersteuning in ieder cluster (onderwijsassistent of leraarondersteuner) kunnen we beter verlengde instructie, feedback, groepsdoorbrekend werken organiseren en zijn we minder kwetsbaar bij afwezigheid van de leerkracht.

De dag start en eindigt in de stamgroep, maar er worden gedurende de dag diverse groeperingsvormen gebruikt; soms de hele jaargroep bij elkaar, soms in kleine groepjes, soms gemengd en soms op niveau. Zo zijn we flexibel, en zullen de kinderen met verschillende klasgenoten werken. Door het geven van instructies in kleinere groepen krijgen kinderen steeds meer het aanbod dat aansluit bij hun niveau en onderwijsbehoeften. Dit zorgt voor meer actieve betrokkenheid en motivatie bij het kind, maar ook voor meer leeropbrengsten.

Voor de ontwikkeling van kinderen is het goed om afwisselend het ene jaar bij de jongsten, en het volgende jaar bij de oudsten te horen. Zo kunnen ze van elkaar leren (ook de oudsten, je leert het meest van uitleg geven aan een ander!). Ze kunnen ook gemakkelijker aansluiten bij de instructie van een andere groep.

Werken in clusters verlangt een aantal vaardigheden van kinderen, die ze in het dagelijks leven ook nodig hebben, o.a.: - zelfstandig werken - omgaan met uitgestelde aandacht -focus (concentratie) -samenwerken Dat zijn executieve functies, waaraan we via de Breinhelden werken!

30a