Onze leerlingen zijn nieuwsgierig, willen graag leren en plezier daaraan beleven. Ze onderzoeken de wereld om zich heen. Ze ontwikkelen belangrijke vaardigheden die ze nu en in de toekomst nodig hebben, zoals zelfstandigheid, samenwerken, kritisch denken, verantwoordelijkheid nemen, reflecteren, keuzes maken en voor zichzelf opkomen.
Ze doen kennis op, en werken aan hun executieve functies. Dat zijn de controlefuncties van de hersenen. Je hebt ze nodig om je taken goed en effectief uit te voeren. Je gebruikt ze om te beginnen aan een taak, de aandacht ergens bij te houden, door te zetten, een volgorde te plannen, flexibel om te kunnen gaan met veranderingen, emoties te reguleren, te kunnen schakelen bij taken enz. We werken hieraan via de “Breinhelden”.

Door alle verschillende nationaliteiten en culturen bij ons op school zijn er veel mogelijkheden om van elkaar te leren, daar maken we dankbaar gebruik van!

Tijdens de Talentenmiddag krijgen de kinderen van de bovenbouw de gelegenheid te onderzoeken waar hun talenten liggen, zodat ze die kunnen uitbreiden en vergroten. We doen dit door de kinderen met veel verschillende talenten kennis te laten maken tijdens workshops/ateliers.

De kinderen uit de reguliere groepen en uit de taalvoorziening worden gemixt. De leerlingen bouwen kennis en vaardigheden op op diverse vlakken: tekenen, handvaardigheid, creatief met textiel, techniek, koken, fotografie, muziek, drama, programmeren, schaken, dammen, enzovoort. Samen ontdekken de kinderen nieuwe vaardigheden en verleggen ze hun grenzen.

Waar dat kan werken we groepsdoorbrekend, zoals bijvoorbeeld bij Technisch Lezen; LIST staat voor Lezen IS Top! Na het aanvankelijk leesproces starten we met LIST Lezen in groep 4, waarbij de kinderen dagelijks veel leeskilometers maken. De focus ligt niet op leesmoeilijkheden, maar op leesmotivatie. Hierdoor werken kinderen met groeiend plezier aan hun leesvaardigheid. De motivatie wordt nog eens extra vergroot doordat kinderen de meest actuele lees- en informatie boeken kunnen kiezen uit onze gloednieuwe Bieb Op School.

Ook tijdens het LIST lezen worden alle kinderen ingedeeld in een leesgroep. Afhankelijk van het leesniveau lezen kinderen met een tutor van een hogere groep of met een duo-maatje in de Hommelgroep (Hardop Ondersteund en Makkelijk Lezen) of lezen ze stil in de Stilleesgroep.

In iedere leesgroep start de leerkracht met een “boekenbabbel” (een promotiepraatje voor een boek), bedoeld om de kinderen te motiveren om te gaan lezen en hun aandacht op bepaalde aspecten te richten. Hierna krijgen de kinderen een leesopdracht mee en lezen zij 20 minuten in een zelfgekozen boek. Aan het einde van de les wordt de leesvraag nabesproken.

9a