uitleg visie PC copy

Er zijn veel normen en waarden die we aan kinderen willen doorgeven. We focussen op een vijftal kernwaarden waarmee we het verschil willen maken: Veiligheid, Respect, Ontwikkeling, Eigenaarschap en Aandacht.
In de afbeelding hieronder kunt u zien wat we daarmee bedoelen. Deze waarden vormen onze basis. We gebruiken deze waarden om samen te kunnen bespreken hoe we met elkaar omgaan en zetten ze preventief in. We zetten elke twee maanden een nieuwe kernwaarde centraal, geven daar extra aandacht aan, maken het zichtbaar in de school.

De kernwaarden van Basisschool Petrus Canisius te Puth