Basisschool Petrus Canisius is in schooljaar 1990-1991 gestart met het geven van onderwijs aan asielzoekerskinderen. Op dit moment verzorgen wij NT2 onderwijs (Nederlands als tweede Taal) aan de kinderen uit het asielzoekerscentrum in Sweikhuizen en kinderen van statushouders die korter dan 2 jaar in Nederland zijn uit de gemeente Beekdaelen en gemeente Beek.

Op onze school in Puth zijn momenteel vier Taalklassen gevestigd. We hebben gekozen voor een geïntegreerde opvang, waarbij er veel contact is tussen de kinderen uit de reguliere groepen en de taalklassen. Dit vinden wij belangrijk omdat dit de integratie bevordert van de buitenlandse families in de Nederlandse samenleving en wij nog meer onderwijs op maat kunnen bieden. De kinderen van de reguliere groepen en de kinderen van de Taalklassen kunnen heel veel van elkaar leren!

Vanwege het onderwijs aan de kinderen van de noodopvang van het AZC in Schinnen en aan de Oekraïense vluchtelingen gebruiken we tijdelijk het schoolgebouw in Doenrade. Daar hebben we nog vier taalklassen.

We hebben een intensieve samenwerking met de gemeente Beekdaelen, de gemeente Beek, het COA, Vluchtelingenwerk en de samenwerkende scholen in de regio en ons schoolbestuur stichting Kindante. Vanuit stichting Kindante zijn er drie scholen (bs. Petrus Canisius, De Driepas in Echt en KC Sittard) die nieuwkomersonderwijs aanbieden. Samen vormen we een netwerk waarbinnen we elkaar versterken en ondersteunen.

De leerkrachten zijn NT2-specialisten; zij hebben een speciale opleiding gevolgd. Voor de taalvoorziening hebben wij een aangepaste leerlingenzorg. De coördinator NT2-onderwijs en IB-er coördineert het leeraanbod en de leerlingbegeleiding van de NT2-leerlingen. Er wordt gewerkt aan de hand van Ontwikkelingsperspectieven (OPP) en specifieke weekplanningen op individueel niveau. Het doel is de kinderen in zo’n anderhalf tot twee jaar voor te bereiden op het instromen in het reguliere onderwijs.