De informatie op deze site is onderhevig aan auteurs- en beeldrecht. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Basisschool Petrus Canisius mag niets van deze website worden verveelvoudigd, bewerkt en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, microfilm, digitale media of welke andere wijze ook. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze site.

Ontwerp:    M2 MarketingAtelier &  Meerinvormgeving 
Realisatie:   Meerinvormgeving
Teksten:   Basissschool Petrus Canisius en MarketingAtelier
Fotografie:   Nicole Verschoor Photography & FotografieAtelier

 

 

  • 0PCs.jpg
  • 15c.jpg
  • 16b.jpg
  • 17b.jpg
  • 21b.jpg
  • 22b.jpg
  • 24b.jpg
  • 27b.jpg