Wij hanteren de vier kapstokregels die betrekking hebben op de leercultuur die wij als organisatie nastreven:

- Onze school is een wandelgebied erbuiten lekker niet.

- We zullen aardig zijn voor groot en klein.

- We zullen goed voor onze schoolspullen zorgen zodat we ze weer kunnen gebruiken morgen.

- Schreeuwen en gillen is wat we op onze school niet willen.

 

Het probleem dat pesten heet:
Pesten is het op systematische wijze verrichten van lichamelijke, mondelinge of schriftelijke (ook digitaal) handelingen tegenover iemand die zich daartegen niet kan verdedigen.

Als gezonde school hebben wij een pestprototol opgesteld dat te downloaden is.

Het pestprotocol heeft als doel:

  • Als school willen we dat alle kinderen zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.
  • Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen, als er zich ongewenste situaties voordoen, elkaar aanspraken op deze regels en afspraken.
  • Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen stellen we alle kinderen in de gelegenheid om met veel plezier naar school te gaan!