“Petrus Canisius een school met een bite”

Net als in de onderwijskundige visie van stichting Kindante staat onderschrijven wij:
Het kind staat voorop en dus centraal. Ieder kind is uniek en heeft talenten. Elk kind is bijzonder en elk kind mag er zijn. Kinderen zijn niet gelijk, wel gelijkwaardig.
Basisschool Petrus Canisius verzorgt onderwijs aan kinderen van 4 tot 13 jaar in Puth e.o. De school heeft een regionale functie voor zowel regulier basisonderwijs als NT2-onderwijs aan de Niet-Nederlandse kinderen woonachtig in de gemeenten Schinnen en Beek en omstreken.

Onder "onderwijs met een bite" verstaan wij:

  • Het geheel aan kennisoverdracht en diepgaand begrijpen ingebed in de totale ontwikkeling van het kind. Wij zetten in op bewustwording bij kinderen, omdat we kinderen zien als de volwassenen van de toekomst en zij hierdoor daadwerkelijk iets kunnen veranderen;
  • Het zo opnemen van kennis en begrip zodat het iets van het kind zelf wordt (internaliseren). Dat vraagt om op het niveau van de leerling en zijn/haar naaste zone van ontwikkeling te werken;
  • Het flexibel en wendbaar kunnen inzetten van deze kennis en begrip als basisvaardigheid;
  • Het geheel aan kennis, attitude en vaardigheden op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. Voor henzelf en in contact met de mensen om hen heen. Wij zien het als verrijking voor ALLE kinderen dat zij op onze school in aanraking komen met verschillende culturen. Dit betekent dat wij kinderen prikkelen en hen de gereedschappen en mogelijkheden bieden om dit in de praktijk in te zetten;
  • Samen met peuterspeelzaal geven wij vorm aan een doorgaande ontwikkelingslijn vanaf 2 jaar tot 13 jaar met speciale expertise op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling en NT2-onderwijs.
  • Doorgaande lijn Psz. ’t Rengelpötje naar de groepen 1/2 middels het werken met de methode Speelplezier en VVE-aanbod.
  • We hebben oog voor alle kinderen in hun leerbehoeften.

Voor alle betrokkenen streven we naar een goed leer- en ontwikkelklimaat om “leren leren, leren leven” inhoud te geven (bron: onderwijskundige visie stichting Kindante).
Wij gaan ervoor om er voor ieder kind daadwerkelijk te zijn en zetten onze expertise “werken vanuit diversiteit” daarop in.

Je bent zo mooi anders
Je bent zo
mooi
anders
dan ik,

natuurlijk
niet meer of
minder
maar

zo mooi
anders,

ik zou je
nooit
anders dan
anders willen.

Hans Andreus

Ga naar onze Schoolgids

kast van Petrus Canisius