De schoolgids is vooral bedoeld om u een eerste algemene informatie te geven over onze school en haar functioneren. 

Een basisschool kies je met zorg. Scholen verschillen steeds meer in de manier van werken, sfeer en kwaliteit. U vertrouwt uw kind zo'n 1000 uren toe aan de zorg van de juffen en de meesters. Dat is een belangrijk deel van een kinderleven.
Als school en ouders erop uit zijn elkaar wederzijds te ondersteunen, met als doel het leren, de ontwikkeling en de motivatie van de leerling te bevorderen, dan ontstaat bij het kind een partnerschap met ouders op groeps- en op schoolniveau.
Een school met een sterk pedagogisch-didactisch klimaat waarin leerlingen zich optimaal ontwikkelen, is kortom een school om trots op te zijn.

Hopend op een goede onderlinge samenwerking, wensen we ieder een fijn schooljaar toe.

Namens alle leerkrachten,
Daniëlle Stassen, directeur

Spelen bij basisschool Petrus Canisius in Puth

Download hier de schoolgids 2020-2021

De schoolkalender 2020-2021 (meer informatie volgt via de agenda in Isy)

Overzicht vakanties en vrije dagen 2020-2021

Download het schoolplan 2019-2023

  • 10b.jpg
  • 11b.jpg
  • 28b.jpg
  • 29b.jpg
  • 30b.jpg
  • 32b.jpg
  • 33b.jpg