De in het schoolgebouw aanwezige peuterspeelzaal "Ut Rengel(p)ötje" kan tussen het tweede en vierde jaar bezocht worden.
Deze leeftijdsperiode is volgens de nieuwste inzichten van groot belang voor de verdere ontwikkeling. Door een kind uitdagingen te bieden die het in de thuissituatie vaak niet heeft en die gericht zijn op het stimuleren van een natuurlijk ontwikkelings- proces, vindt er een doorgaande lijn plaats naar de basisschool. Het spelen met leeftijdsgenootjes, taalontwikkeling en creatief bezig zijn vormt hiervoor de basis. Het spel moet een ontdekkingstocht zijn voor de peuters en de leidsters die hen daarbij begeleiden.

Kindcentrum 

Sinds 2017 is er een inhoudelijke samenwerking tussen psz. 't Rengelpötje en bs. Petrus Canisius. Dit is vastgelegd in een samenwerkingsconvenant Kindcentrum. De peuterspeelzaal onderschrijft de visie en missie van bs. Petrus Canisius en werkt intensief samen met de school vanuit dezelfde didactische en pedagogische grondhouding. De thema's worden samen met de groepsleerkrachten van de groepen 1/2 en 2/3 vormgegeven. 

Peuterspeelzaal "Ut Rengel(p)ötje" is een VVE-peuterspeelzaal die onder het bestuur valt van Spelenderwijs. Meer informatie is te lezen op de website van Spelenderwijs (spelenderwijs.nl). 

De peuterspeelzaal is iedere ochtend geopend. 

Voor meer informatie en aanmelding:
Peuterspeelzaal "Ut Rengel(p)ötje"
Kerkweg 107
6155 KL Puth
(046) 443 2212 (bereikbaar tussen 8.30 - 11.45 uur)
Pedagogisch medewerkers:

Angelique Bongers   - Marie-José Scheepens  - Willeke von den Hoff