Kunst na school
De gemeente Beekdaelen heeft een combifunctionaris voor kunst en cultuur in dienst. Hij organiseert diverse culturele en kunstzinnige activiteiten voor de kinderen en jongeren in de gemeente Schinnen. Dit schooljaar is er een naschoolse activiteit rondom Kunst waar kinderen na schooltijd met een kunstenares hun kunstzinnige talenten kunnen ontwikkelen. Meer info via http://www.ecsplore.nl 

Sportactiviteiten
De gemeente Beekdaelen heeft een combifunctionaris voor sport in dienst. Zij organiseert diverse sportieve activiteiten voor de jongeren in de gemeente Schinnen, te denken aan sportdagen, sportclinics maar ook leuke sportieve naschoolse activiteiten. Er komen diverse sportactiviteiten aan bod zoals, voetbal, handbal, dans, turnen etc. Opgeven voor deze activiteiten kan via http://www.ecsplore.nl 

Mad Science
In een bepaalde periode van het schooljaar kunnen kinderen gedurende een aantal weken wekelijks een interessante techniekles volgen na schooltijd. De organisatie van deze altijd avontuurlijke lessen ligt in handen van de organisatie Mad Science. Voor meer informatie over de data, kosten en inhoud van de lessen kunt u vinden op de website: www.madscience.org

Schoolkoor
Muziek hoor je bijna elk moment van de dag; het hoort bij het leven en zeker bij feestdagen. Daarom is het belangrijk dat ook onze school op feestdagen en feestelijke bijeenkomsten muziek kan uitdragen door ons schoolkoor, in school en in H. Missen in de kerk. De repetities van het koor vinden plaats onder schooltijd en wel op woensdag van 12.00 tot 12.30 uur. Iedereen vanaf groep 5 is van harte welkom.

Fanfare
Meisjes en jongens vanaf 8 jaar, kunnen bij onze fanfare een theoretische en praktische muziekopleiding volgen op bijv. bugel, trompet, hoorn, bariton, saxofoon, slagwerk enz. De gemeente heeft een gemeentelijk muziekonderwijs opgestart waarin de fanfare participeert.
Deze muziekopleiding wordt geïnitieerd door de commissie muziekopleiding van de Koninklijke fanfare St Caecilia Puth.

De schutterij van Puth
Vanaf ± 6 jaar kunnen meisjes en jongens leren trommelen bij Schutterij Sint Sebastianus Puth.