Basisschool Petrus Canisius is in schooljaar 1990-1991 gestart met de opvang van asielzoekerskinderen. Wij waren één van de eerste scholen in Limburg die bereid waren deze opvang te realiseren. In de dorpsgemeenschap Puth werd dit initiatief positief ontvangen en hebben we al die tijd dan ook gebruik kunnen maken van vrijwilligers uit het dorp; evenals het bestuur, de medezeggenschapsraad, het team en andere geledingen. In de periode 2011-2013 is het AZC gesloten geweest en in die jaren hebben wij geen NT2-onderwijs verzorgd. Sinds 9 december 2013 hebben wij weer de mogelijkheid gekregen om de Niet-Nederlands talige kinderen op te vangen. Deze mogelijkheid hebben wij met beide handen aangenomen. Op dit moment verzorgen wij NT2 onderwijs aan de kinderen van statushouders die korter dan 2 jaar in Nederland zijn uit de gemeente Schinnen en gemeente Beek. Met ingang van het nieuwe schooljaar 2018-2019 is het AZC Moorheide gesloten en bezoeken er dus geen kinderen vanuit een AZC onze school. 

In onze school zijn momenteel drie opvangklassen gevestigd. Hierbij hebben wij een intensieve samenwerking met de gemeente Schinnen en gemeente Beek. 
We hebben gekozen voor een geïntegreerde opvang, waarbij er veel contact is tussen autochtone en allochtone leerlingen. Dit vinden wij belangrijk omdat dit de integratie bevordert van de buitenlandse families in de Nederlandse samenleving en wij nog meer onderwijs op maat kunnen bieden.

Ons doel is dat de opvang van Niet-Nederlandstalige leerlingen in de opvangklas in de huidige vorm gecontinueerd kan worden vanuit een intensieve samenwerking met de gemeente Schinnen, de gemeente Beek, vluchtelingenwerk en de samenwerkende scholen in de regio en ons schoolbestuur stichting Kindante.
Voor de NT2-klassen hebben wij een aangepaste leerlingenzorg. De coördinator NT2-onderwijs/IB-er NT2 coördineert het leeraanbod en de leerlingbegeleiding van de NT2-leerlingen. Er wordt gewerkt aan de hand van Ontwikkelingsperspectieven (OPP) en specifieke weekplanningen op individueel niveau. Vanuit stichting Kindante zijn drie scholen (bs. Petrus Canisius, Taalschool Echt en bs. de Tovertuin) die NT2 onderwijs aanbieden. Samen vormen we een netwerk waarbij het doel is om gezamenlijk het NT2 onderwijs op een goed niveau vorm te geven en waar nodig elkaar te versterken of te ondersteunen. In juni 2017 hebben alle NT2-leerkrachten, de NT2-taalcoördinator en de directeur de opleiding Post HBO leraar Nederlands Anderstaligen met succes afgerond.

Contactgegevens NT2-onderwijs

Coördinator en IB-er NT2 onderwijs: Linda Toussaint,  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Directeur: Daniëlle Stassen,  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Een leerling van de opvangklas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leerkrachten Opvangklassen:

 • Groep O1 (kleutergroep):
  Fabiënne van de Wetering-de Bruin Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
 • Groep O2 (middengroep):
  Sam Janssen Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
  Juliëtte Peeters Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  
 • Groep O3 (middenbouw groep):
  Tim Prince Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Groep O4 (bovenbouw groep):
  Laura Smitz l.smDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.