De MR vormt een schakel tussen school en bevoegd gezag, het bestuur. Het bestuur zorgt voor de naleving van wettelijke voorschriften en dergelijke. Het bestuur is echter verplicht de MR mee te laten beslissen of naar de MR te luisteren.

In een reglement is een overeenkomst gesloten tussen bestuur en MR, waarbij o.a. beschreven staat welke bevoegdheden de raad heeft.

Omdat ons schoolbestuur uit 41 scholen bestaat is er een overkoepelend orgaan waarin van elke school één ouder en één personeelslid zijn vertegenwoordigd. Deze GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) is de directe gesprekspartner van het bestuur. De GMR koppelt alle belangrijke zaken terug naar de MR-en van de individuele scholen.

De MR bestaat minimaal uit twee ouders en twee personeelsleden; indien noodzakelijk of gewenst woont ook de directie van de school de vergadering bij. In het MR-reglement wordt voorgeschreven, dat er om de drie jaar door verkiezingen nieuwe leden gekozen moeten worden. Leden kunnen zich ook herkiesbaar stellen.

Mocht u meer willen weten of denkt u een bepaald idee of probleem te hebben, dat bij ons thuis hoort, dan staan wij u graag te woord. 

De MR is te bereiken via mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

De samenstelling van de huidige MR is als volgt:

  • dhr. Willy Janssen 
  • mevr. Laura Smitz
  • dhr. Tim Prince 

oudergeleding:

  • mevr. Ingrid Coolen (voorzitter) 
  • mevr. Chantalle Haagmans (secretaris) 
  • mevr. Jana Zillen

De directie van de school treedt op als adviseur.