De informatie op deze site is onderhevig aan auteurs- en beeldrecht. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Basisschool Petrus Canisius mag niets van deze website worden verveelvoudigd, bewerkt en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, microfilm, digitale media of welke andere wijze ook. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze site.

Ontwerp:    M2 MarketingAtelier &  Meerinvormgeving 
Realisatie:   Meerinvormgeving
Teksten:   Basissschool Petrus Canisius en MarketingAtelier
Fotografie:   Nicole Verschoor Photography & FotografieAtelier