Wij zijn blij met uw belangstelling voor onze school. Het is prettig als ouders een weloverwogen keuze maken ten behoeve van het onderwijs van hun kind. Nieuwe ouders geven we graag uitgebreid informatie over de school. Bij elke inschrijving willen wij persoonlijk met de ouders en het kind kennismaken. In het kennismakingsgesprek krijgt u een rondleiding door de school. Deze wordt gedaan door de directie en geeft u de gelegenheid vragen te stellen.

Vierjarigen
Ouders die hun kind willen aanmelden op onze school worden verzocht dit ruim van tevoren te doen. Aan nieuwe ouders adviseren wij dit kort na de derde verjaardag van uw kind te doen.
Vroegtijdige aanmelding geeft ons namelijk de mogelijkheid de ontwikkeling van de groei van de school te bekijken en daar tijdig de nodige maatregelen voor te nemen. Aanmelding is dus niet aan een datum gebonden.

Kinderen van vier jaar mogen een dag na hun verjaardag naar school. Voor die tijd mogen zij, in overleg met de groepsleerkrachten, een aantal dagdelen komen kennismaken.

Leerlingen van een andere school
Wanneer een kind op latere leeftijd wordt aangemeld (bijvoorbeeld na een verhuizing of op wens van ouders om een andere school te bezoeken)bekijken we zorgvuldig de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Dit doen we op basis van de informatie van de ouders maar ook van de vorige school. We maken een inschatting of wij de ondersteuningsbehoefte van de leerling kunneninvullen (“zijn wij de juiste school voor het kind?”) en of we dit in de specifieke groep van aanmeldingkunnen bieden (“wat is de huidige zorgzwaarte van de groep?”). We willen immers datdeze nieuwe stap een succes wordt! Op basis van alle informatie wordt het besluti genomen of uw kind ingeschreven en toegelaten kan worden. 

Aanmelden van nieuwe leerlingen basisschool Puth

 

  • 9b.jpg
  • 12b.jpg
  • 14b.jpg
  • 15c.jpg
  • 16b.jpg
  • 17b.jpg
  • 21b.jpg
  • 22b.jpg
  • 24b.jpg
  • 27b.jpg